KCN Quế Võ, Bắc Ninh

KCN Quế Võ, Bắc Ninh
Hạng mục: cung cấp vật tư thiết bị cho công trình

kcn-que-vo-bac-ninh-1

kcn-que-vo-bac-ninh-2

Bài Viết Liên Quan